Pečovatelská služba

Služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním číslem 2026889.

Kontaktní osoba: vedoucí služby - Bc. Valerie Srbková, DiS.

Poslání služby

Posláním služby je zajistit klientům sjednané úkony péče o vlastní osobu nebo domácnost v jejich přirozené prostředí.

Cíle služby

Cílem služby je zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném prostředí, především v oblasti péče o vlastní domácnost, péče o svou osobu, zajištění stravy a kontaktu se společenským prostředím. Pomáháme klientům při:

  • Úkonech osobní hygieny – koupání, mytí vlasů, stříhání nehtů, výměna inko pomůcek
  • Zajištění stravy – vaření rychlých jídel, dovážka stravy, podání a příprava jídla, zajištění pitného režimu
  • Úklid domácnosti – běžný denní úklid domácnosti – vysávání, otření prachu, mytí nádobí, vynesení odpadků
  • Zajištění nákupů – donáška nákupu z nejbližšího obchodu dle seznamu potravin na přání klienta
  • Doprovod k lékaři – zajištění doprovodu uživatele na objednanou prohlídku k lékaři, nezajišťujeme dopravu.
  • Vyřízení pochůzek – platba složenek na poště, vyzvednutí léků

Cílová skupina

Služba je určena uživatelům, kteří kvůli nepříznivé sociální situaci nebo zdravotnímu omezení nezvládají péči o vlastní osobu nebo domácnost. Je určena:

  • Osobám s chronickým onemocněním bez omezení věku
  • Osobám se zdravotním postižením bez omezení věku
  • Seniorům
  • Rodinám s dětmi

Službu poskytujeme v celém okrese města Mostu, tedy i v přilehlých obcích – Braňany, Lužice, Vtelno, Polerady, Želenice, Souš, Bečov, Patokryje apod.)

Při poskytování služby respektujeme potřeby uživatelů a lidská práva, ochranu osobních údajů a soukromí. Náš personál se neustále vzdělává tak, aby poskytována co nejkvalitnější a odborná péče o klienta. Všechny klienty posuzujeme nestranně a rovnoprávně, přistupujeme k jejich potřebám zcela individuálně. Máme zpracovány vnitřní pravidla, směrnice a metodické postupy, které zaručují správný průběh poskytování služby.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024