Domácí zdravotní péče - okres Chomutov

Služby jsou určeny:

Všem nemocným bez omezení věku. Jsou poskytovány vždy na doporučení ordinace ošetřujícího lékaře, nebo po propuštění z nemocnice. Ošetřující lékař musí pečlivě zvážit zdravotní stav klienta tak, aby byla domácí zdravotní péče pro klienta přínosem.

Poskytovaná péče

 • podávání léků, aplikace injekcí, aplikace inzulínu včetně zacvičení
 • převazy bércových vředů, pooperační a poúrazové převazy
 • prevence a léčba proleženin, péče o stomie, cévky urologických pacientů, hygienická péče u ležících nemocných
 • odběry krve a biologického materiálu, kontroly tlaku krve, glykemie pomocí glukometru, glykemie a odběry spojené s pravidelnou kontrolou v DIA poradně
 • nácvik soběstačnosti a základní rehabilitace u ležících nemocných

Informace o domácí zdravotní péči získáte

 • u každé zdravotní pojišťovny
 • zdravotního odboru Krajského úřadu
 • u Regionálního výboru ADPČR
 • u svého praktického lékaře

Odbornost a etika

 • každý odborný pracovník společnosti má jasně stanovený rozsah kvalifikace a potřebnou délku odborné praxe
 • registrace společnosti je realizována u Krajského úřadu, který přísně dohlíží na kriteria kvalifikace a rozsahu praxe žadatele před udělením registrace
 • kontrolním mechanismem je ošetřující lékař, který podrobně sleduje význam a dopad domácí péče na výsledný stav a pohodu klienta
 • činnost domácí péče a ošetřujícího lékaře je revidována lékařem zdravotní pojišťovny
 • nad etikou a odborností dohlíží také profesní sdružení lékařů, sester i společné organizace např. Asociace domácí péče ČR 
Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024