To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

 

 

  Pomáhají nám:

Sestřičky s.r.o. - Agentura zdravotních sester

Domácí zdravotní péče

Společnost Sestřičky s.r.o. poskytuje Domácí zdravotní péči, Pečovatelskou službu a pobytové zařízení Domov pro seniory.

Domácí zdravotní péči poskytujeme v okrese města Mostu a Chomutova. Kvalifikovaný zdravotní personál navštěvuje své pacienty v domácím prostředí na základě ordinace praktického lékaře nebo lékaře po propuštění pacienta z nemocnice. Služba je poskytována všem nemocným bez omezení věku ZDARMA. Výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Poskytovaná péče:

 • Podávání léků, aplikace injekcí, aplikace inzulínu včetně zacvičení
 • Převazy bércových vředů, pooperační a poúrazové převazy
 • Prevence a léčba proleženin
 • Péče o stomie, cévky urologických pacientů
 • Odběry krve a biologického materiálu
 • Kontroly tlaku krve, měření glykemie
 • Nácvik soběstačnosti a základní rehabilitace u ležících pacientů

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována na základě požadavku klienta po sepsání Smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Tato služba je hrazena dle ceníku v souladu s Vyhláškou (ustanovení zákona o sociálních službách) č. 505/2006 Sb. Službu poskytujeme v celém okresu města Mostu. Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním.

Poskytovaná péče:

 • základní sociální poradenství
 • pomoc a podpora při podávání jídla – servírování a ohřátí jídla, krmení apod.
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC-doprovod na toaletu, výměna plen
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při běžném nebo velkém úklidu
 • běžný a týdenní nákup
 • pochůzky
 • praní a žehlení prádla
 • vycházky a komunikace

Domov pro seniory

Domov pro seniory je určen seniorům od 65 let a více. Kapacita zařízení je 17 lůžek. Posláním pobytové služby domova pro seniory je podpora seniorů, kteří z důvodu věku, zdravotního stavu a sociální situace jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech. U našich uživatelů poskytujeme individuální podporu v uspokojování základních životních potřeb, zachováváme optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování a přispíváme tak k prožití plnohodnotného života.

Nabízené základní služby domova:

1. Poskytnutí ubytování

 • Ubytování
 • Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

2. Poskytnutí stravy

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • Pomoc při podávání jídla a pití
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

6.  Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

7. Aktivizační činnosti

 • Volnočasové a zájmové aktivity
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

V květnu otevíráme Domov pro seniory.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024